Apurahat

Suomen kulttuurirahasto / Maakuntarahastot
http://skr.fi/hakuopas
10.1.‒9.2.2018
Oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä

 

Suomen Lions liitto r.y./ LCFamily Vaasa
http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/apurahat/
viimeistään toukokuun 31. päivään mennessä.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille tai yhteisille piiri- ja liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.

 

Suomen Lääketieteen Säätiö
http://www.laaketieteensaatio.fi/fin/apurahat/haku/
vuosittain aina toukokuussa 1.-31.5.
Säätiö on olemassa suomalaisen lääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen tukemista varten.

 

Vaasan Lääketieteellinen Säätiö
http://vlf-vly.net/stipendie.htm
Ennen 28.2.

 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö
http://www.shks.fi/apurahat-stipendier/
(1.8.–31.8.2018)
Kehittämishankkeen apurahaa haettaessa organisaatiolle/yhteisölle myös Organisaation/yhteisön vahvistus hankkeesta. 

 

Aktia säätiöt
http://vasa.sparbanksstiftelserna.fi/fi/
(senast 28.2.2018)
Tukee taloudellisesti säästäväisyyden edistämiseksi tehtävää työtä ja tutkimusta säätiön toiminta-alueella. Säätiö myöntää tukea myös kulttuuria, urheilua ja muuta yleishyödyllistä ja yhteiskunnan kannalta hyödyllistä toimintaa edistävään tarkoitukseen.

 

Harry Schaumans Stiftelse
http://www.hss.fi/understod
2.1-28.2.2018
Harry Schaumans Stiftelses ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i Svenska Österbotten, främst genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet r.f:s på akademisk fot grundade vetenskap och kultur främjande verksamhet.

 

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
http://www.samsnet.fi
1-30.11 årligen
Stöd ges primärt till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn.

 

Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackmans stiftelse
http://www.stiftelsenhackman.fi/
Ansökningstiden utgår den 15 september 2017.
Stiftelsens ändamål är att befrämja utbildning och stöd av, i första hand finlandssvenska och tvåspråkigt svenska synskadade och hörselskadade, samt att vid behov befrämja medicinsk forskning i syn- och hörselskador.

 

Stiftelsen 7:e mars fonden
http://www.sjundemars.fi/index.html
(senast den 31.1.2018)
Stiftelsen strävar efter att stöda socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands, särskilt i Finlands närområden. Stiftelsen understöder inte privatpersoner ej heller vetenskaplig forskning. Stiftelsen har beslutat att vid utdelningen av understöd särskilt uppmärksamma socialt arbete för barn och unga.

 

SFV-Svenska Folkskolans vänner
http://www.sfv.fi/sv/sfv_bidrag/
1-28.2.2018
Samarbete över språkgränser, för att främja integration, samarbete i tvåspråkigaprojekt. Stärka den finlandssvenska identiteten och kulturen.

 

Säätiöpalvelu
http://www.saatiopalvelu.fi/
Säätiöpalvelun kotisivut on tarkoitettu apurahan hakijoille ja –saajille sekä muille säätiöistä kiinnostuneille. Laajasta linkkilistasta löytyy suuri joukko apurahoja ja avustuksia myöntäviä säätiöitä ja muita tahoja

 

Vaasan kaupunki
http://www.vaasa.fi/palvelut/avustukset
Hakuaika päättyy 31.1.2018 klo 16:00
Sosiaali- ja terveyslautakunta, eläkeläisyhdistykset ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta sekä koulutuslautakunta hakuaika päättyy 29.3.2018 klo 15:00.
Vaasan kaupungin vuosittaisesta tuesta yhdistyksille ilmoitetaan vuodenvaihteessa paikallisissa lehdissä.

 

Evald ja Hilda Nissin säätiö
http://www.nissinsaatio.fi/
9.3.2018
Lastensuojelu- ja nuorisotyöhön ensisijaisesti Vaasassa, mutta myös muualla Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

 

Webbtjänsten FYRK
http://fyrk.fi/
FYRK är en svenskspråkig webbtjänst i Finland som presenterar det breda utbudet av stipendier och understöd för olika typer av verksamhet, obs! Även av intresse för tvåspråkiga föreningar!

 

Viktor Ollqvists stiftelse
http://www.ollqvistsstiftelse.fi
Fortlöpande
Stöden ges till registrerade föreningar i området Vasa stad och kommunerna Vörå, Korsholm, Malax och Korsnäs. Som förebyggande verksamhet räknas också t.ex. idrott och rekreation för barn och ungdomar.

 

William Thurings stiftelse
http://www.foundationweb.net/thuring/
1.1-31.3. årligen
Att befrämja vetenskapens, konstens, folkupplysningens, hälsovårdens och andra allmännyttiga strävandens utveckling i Finland.