Apurahat

Suomen kulttuurirahasto / Maakuntarahastot

http://skr.fi/hakuopas

10.1.‒9.2.2018

Oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä

 

Suomen Lions liitto r.y./ LCFamily Vaasa

http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/apurahat/

viimeistään toukokuun 31. päivään mennessä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto ry:n jäsenklubien omille tai yhteisille piiri- ja liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.

 

Suomen Lääketieteen Säätiö

http://www.laaketieteensaatio.fi/fin/apurahat/haku/

vuosittain aina toukokuussa 1.-31.5.

Säätiö on olemassa suomalaisen lääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen tukemista varten.

 

Vaasan Lääketieteellinen Säätiö

http://vlf-vly.net/stipendie.htm

Ennen 28.2.

 

Sairaanhoitajien koulutussäätiö

http://www.shks.fi/apurahat-stipendier/

(1.8.–31.8.2018)

Kehittämishankkeen apurahaa haettaessa organisaatiolle/yhteisölle myös Organisaation/yhteisön vahvistus hankkeesta. 

 

Aktia säätiöt

http://vasa.sparbanksstiftelserna.fi/fi/

(senast 28.2.2018)

Tukee taloudellisesti säästäväisyyden edistämiseksi tehtävää työtä ja tutkimusta säätiön toiminta-alueella. Säätiö myöntää tukea myös kulttuuria, urheilua ja muuta yleishyödyllistä ja yhteiskunnan kannalta hyödyllistä toimintaa edistävään tarkoitukseen.

 

Harry Schaumans Stiftelse

http://www.hss.fi/understod

2.1-28.2.2018

Harry Schaumans Stiftelses ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i Svenska Österbotten, främst genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet r.f:s på akademisk fot grundade vetenskap och kultur främjande verksamhet.

 

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

http://www.samsnet.fi

1-30.11 årligen

Stöd ges primärt till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn.

 

Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackmans stiftelse

http://www.stiftelsenhackman.fi/

Ansökningstiden utgår den 15 september 2017.

Stiftelsens ändamål är att befrämja utbildning och stöd av, i första hand finlandssvenska och tvåspråkigt svenska synskadade och hörselskadade, samt att vid behov befrämja medicinsk forskning i syn- och hörselskador.

 

Stiftelsen 7:e mars fonden

http://www.sjundemars.fi/index.html

(senast den 31.1.2018)

Stiftelsen strävar efter att stöda socialt utsatta grupper både i Finland och utomlands, särskilt i Finlands närområden. Stiftelsen understöder inte privatpersoner ej heller vetenskaplig forskning. Stiftelsen har beslutat att vid utdelningen av understöd särskilt uppmärksamma socialt arbete för barn och unga.

 

SFV-Svenska Folkskolans vänner

http://www.sfv.fi/sv/sfv_bidrag/

1-28.2.2018

Samarbete över språkgränser, för att främja integration, samarbete i tvåspråkigaprojekt. Stärka den finlandssvenska identiteten och kulturen.

 

Säätiöpalvelu

http://www.saatiopalvelu.fi/

Säätiöpalvelun kotisivut on tarkoitettu apurahan hakijoille ja –saajille sekä muille säätiöistä kiinnostuneille. Laajasta linkkilistasta löytyy suuri joukko apurahoja ja avustuksia myöntäviä säätiöitä ja muita tahoja

 

Vaasan kaupunki

http://www.vaasa.fi/palvelut/avustukset

Hakuaika päättyy 31.1.2018 klo 16:00

Sosiaali- ja terveyslautakunta, eläkeläisyhdistykset ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta sekä koulutuslautakunta hakuaika päättyy 29.3.2018 klo 15:00.

Vaasan kaupungin vuosittaisesta tuesta yhdistyksille ilmoitetaan vuodenvaihteessa paikallisissa lehdissä.

 

Evald ja Hilda Nissin säätiö

http://www.nissinsaatio.fi/

9.3.2018

Lastensuojelu- ja nuorisotyöhön ensisijaisesti Vaasassa, mutta myös muualla Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

 

Webbtjänsten FYRK

http://fyrk.fi/

FYRK är en svenskspråkig webbtjänst i Finland som presenterar det breda utbudet av stipendier och understöd för olika typer av verksamhet, obs! Även av intresse för tvåspråkiga föreningar!

 

Viktor Ollqvists stiftelse

http://www.ollqvistsstiftelse.fi

Fortlöpande

Stöden ges till registrerade föreningar i området Vasa stad och kommunerna Vörå, Korsholm, Malax och Korsnäs. Som förebyggande verksamhet räknas också t.ex. idrott och rekreation för barn och ungdomar.

 

William Thurings stiftelse

http://www.foundationweb.net/thuring/

1.1-31.3. årligen

Att befrämja vetenskapens, konstens, folkupplysningens, hälsovårdens och andra allmännyttiga strävandens utveckling i Finland.