Yhdistys

Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on suuri merkitys hyvinvointia rakennettaessa. Pohjanmaan maakunnassa toimii useita sosiaali- ja terveysjärjestöjä, joiden toiminta on merkittävä yhteiskunnallinen panos ja tärkeä terveyden edistämisen tekijä.

Jo aikaisemmin todettu tiiviimmän yhteistyön tarve ja vuonna 2009 tehdyn kartoituksen ja yhteistapaamisten tuloksena 21 vammais- ja potilasjärjestöä perusti katto-organisaation,Vaasan Seudun Yhdistykset ry, joka rekisteröitiin 31.12.2009.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Vaasan seudun väestön terveyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia. Yhdistys pyrkii edistämään Vaasan seudulla olevien sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyötä.

Vuoden 2011 alusta käynnistyi kolmevuotinen Filantropia Center-hanke, jonka tavoittet on yheistyön tiivistäminen, järjestökeskuksen kehittäminen ja vapaaehtoistyön koordinointi. Hankkeella on nyt toimitilat, kaksi työntekijää, ja jäsenyhdistysten määrä on kasvussa.