Toiminta-ajatus

 1. Yhdistyksen tarkoituksena on

  edistää Vaasan seudun väestön terveyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia
  edistää jäseninään ja Vaasan seudulla olevien sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyötä

 2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  tarjoaa tarkoitukseen sopivat toimitilat
  ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään näiden yhteistoimintaan kuuluvissa asioissa
  harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  järjestää valistus- ja tiedotustilaisuuksia, joissa on terveyttä edistävää ja tukea antavaa tietoa
  toimii ihmisten kohtauspaikan järjestäjänä
  toimii yhteistyössä terveyttä edistävien laitosten ja yhteisöjen kanssa
  tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja
  tuottaa ohjaus- ja neuvontapalveluja ja tekee tuottamistaan palveluista ostopalvelusopimuksia kunnan tai muun julkisen sektorin kanssa

 3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys
 • voi vuokrata hallitsemaansa tilaa jäseninään olevien rekisteröityjen yhdistysten sekä rekisteröidyn osuuskunnan käyttöön
 • järjestää ilmaisia sekä maksullisia koulutustilaisuuksia
 • voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • toimeenpanee asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja varainkeräyksiä
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • voi harjoittaa kahvilaliikettä yhdessä liikepaikassa
 • voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton ja muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville.