Välkommen 

Vasanejdens Föreningar (VNF) har som syfte att stöda befolkningens välmående i Vasanejden, främja samarbetet mellan medlemsföreningarna och deras samarbete med både den offentliga sektorn och andra aktörer, samt fungera som gemensam mötesplats.

VNF är beläget i Vasa, Korsholmsesplanaden 44, vån 2, 65100 Vasa. Vårt föreningscentrum finansieras huvudsakligen av STEA men vi erhåller också bidrag av Vasa stad och stiftelser.


Märkte du redan de här?

Kom med och upplev synergin!

Är det svårt att hitta arbets- och mötesutrymmen i Vasa? Behöver din förening eller företag nya arbetsutrymmen?

Läs mer


Aktuellt

Seminarium: Våga se och bemöta våld som medmänniska och professionellt 26.10.

26.10.2018 - 12:15 till 16:15

Finlands Svenska Socialförbund rf vill öka medvetenheten om Huskurage och göra metoden känd i Finland. Peter Svensson (Huskurage), Jutta Store (äldre kriminalkonstapel) och Sari Somppi (Brottsofferjouren) föreläser. Mera information i bilagan.

Tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR) i föreningsverksamhet 30.11.2018

30.10.2018 - 12:00 till 16:00

Hanteringen av personuppgifter måste alltid stämma överens med dataskyddsprinciperna i dataskyddslagstiftningen. I SOSTE rf:s utbildning i Österbotten går vi igenom kärninnehållet i dataskyddsförordningen och tillämpningen av den i föreningsverksamheten. Mera in formation i bilagan. Välkommen med och uppdatera kunskapen om sekretesspolicyn i din förening!

Föra barnen på tal: Barnets vardag i fokus

29.10.2018 - 12:30 till 16:00

Måndagen 29.10 kl. 12:30-16 Silveria /Krutkällarevägen 4 / Vasa
Under eftermiddagen bekantar vi oss med Föra barnen på tal -metoden och dess möjligheter att stödja i barnets vardag och förebygga problem (prevention) genom  samarbete med föräldrar och övriga viktiga vuxna i barnets värld. Anmälningar senast 22.10.18: https://link.webropolsurveys.com/S/33D531A68EB085C0